etiket İstenilen hedefe dair, elde edilebilecek tüm bilgiler, geniş bilgi ağı sayesinde, bir havuzda toplanır.
etiket Elde edilen bilgiler, ulaşılmak istenen sonuca en uygun şekilde analiz edilir. Ulaşılan analiz raporları karşılaştırılır ve sağlaması yapılır.
etiket Ortaya çıkan istihbarati bilgi sınanır. Sonsuz olasılıklardan, bir kaç ihtimalli analitik istihbarati bilgi ortaya çıkar. Ve istenilen hukuki işlem veya davada kullanılır.

İş Birlikleri

  • etiket
  • etiket