ISLAK İMZA İNCELEMESİ

ISLAK İMZA İNCELEMESİ

ISLAK İMZA İNCELEMESİ

Ürün - Proje Özellikleri

Islak imza; kural olarak bir bireyin, el yazısı ile isim ve soyismini yazması anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde ıslak imza, bir kişinin el yazısı ile çeşitli harf, sayı ve karekter yazması olarak kabul edilmektedir. 

 

Bir birey, ıslak imzası ile bir belgeyi imzaladığı zaman, o belgede yer alan tüm sorumluluk, yükümlülük, hak ve borçları kabul etmiş sayılmaktadır. 

 

Peki, sahte olarak türetilen, taklit olarak atılan imzaların belirlenmesi nasıl yapılacaktır?

 

Bu konuda uzman kriminal laboratuarlarla işbirliği içerisinde olan Yüksekkaya Law Office Hukuki İstihbarat ekibi, kişiye ait olmayan ıslak imzaların tespiti konusunda, aracılık  hizmeti vermektedir. 

 

Islak imza incelemesinin "hangi" hukuki konuda yapılacağı, imza incelemesinin "nasıl" yapılacağını belirler. Salt ıslak imza incelemesi yapılması, sahte ıslak imzanın bulunduğu belgenin bazen ve hatta çoğu zaman iptalini sağlamamaktadır. Bu nedenle, özel kriminal laboratuarlara yapılan başvurularda tartışılmayan konular nedeniyle, ıslak imza incelemesi, amacına ulaşamayabilmektedir. 

 

Başka bir ifade ile, her hukuki durum, farklılık arz ettiğinden, ıslak imza incelemesine ek olarak, başka bir kısım incelemelerin de yapılması gerekecektir. İşte, her duruma göre ayrı yapılması gereken ıslak imza incelemesindeki bu ek koşullar, hukuki durumun tahlili ile belirlenmektedir. Aksi takdirde, tek başına ıslak imza incelemesi, bir anlam ifade etmeyecektir. 

 

Bu nedenle YÜKSEKKAYA LAW OFFİCE HUKUKİ İSTİHBARAT BİRİMİ; ıslak imza incelemesine konu olan "hukuki durum"u analiz ederek, buna bağlı "ıslak imza incelemesi" yapılmasını sağlayarak, istenmeyen hukuki durumdan bir an önce kurtulmayı amaçlayıcı işlemler tesis etmektedir.