TAKİBE KARŞI KOYMA HİZMETİ

TAKİBE KARŞI KOYMA HİZMETİ

TAKİBE KARŞI KOYMA HİZMETİ

Ürün - Proje Özellikleri

"Dedektiflik" hizmetleri artarak devam etmekte. Bu işi profesyonelce yapan ve hakkını vererek icra eden bir çok kuruluş ülkemizde mevcut. Peki, dedektiflik hizmeti satın alanlar, her zaman iyi niyetli mi? Eğer bu soruya verdiğiniz cevap "EVET" ise, siz çok iyiniyetli olabilirisniz. 

 

 

Dedektiflik hizmetleri, istenilen amaca ulaşmak ve amaca uygun delil elde edilmek kastıyla gerçekleştirilir. Peki, ortada gerçekten "olumsuz" bir durum yok iken, sırf "haksız olan" amaca ulaşmak için dedektiflik hizmeti satın alıp, sanki ortada "olumsuz" bir durum varmış gibi hareket edenlere karşı ne yapılması gerekmektedir? Veya tam tersini düşünür isek, dedektiflik hizmeti ile ulaşılmak istenen amacı sonlandırmak isteyen kişiler ne yapmalıdır? 

 

 

Bir örnekle açıklayacak olursak, eşinin kendisini aldatmadığından emin olan ANCAK sanki eşi kendisini aldatıyormuş gibi bir hava esdirmek amacıyla, dedektiflik hizmeti satın alarak eşini takip ettiren bir kişi, dedektiflik hizmeti ile ele geçirilen şüpheli delillere dayanak, çok rahat bir şekilde amacına ulaşabilir. Bu durumda, hiçbir kusuru bulunmayan ancak takip edilerek her hareketi "sadakat ihlali" olarak ileri sürülen mazlum eş ne yapacaktır? 

 

 

İstihbarat biliminde, "istihbarata karşı koyma" ya da "kontrespiyonaj" olarak bilinen, strateji ve taktik silsilesinin birleşiminden oluşan bu hizmet ile müşterilerimizin, dedektiflik hizmeti kıskacından korunmasını, takip ve diğer işlemlerden zarar görmeden çıkmasını sağlama eğitimi vermekteyiz. 

 

 

Aynı örnekten devam eder isek, aslında eşine karşı asla sadakatsizlik yapmayan bir bireyin, haksız yere başına gelen dedektiflik kıskacı altında nasıl davranması gerektiği ve hatta kötüniyetli eşin gerçek amacının ortaya çıkarılmasını sağlayarak, mağduriyetin ortaya koyulmaya çalışıldığı girişimlerin tümü "karşı koyma-kontrespiyonaj hizmeti" olarak adlandırılmaktadır. 

 

 

Siz de haksız yere dedektiflik kıskacı altında olduğunuzu düşünüyorsanız ve bu haksızlık karşısında sessiz kalmamak hatta doğruları ortaya koymak amacındaysanız, bizimle iletişime geçin.

 


*Bu hizmet asla yargısal makamların onayına bağlı olarak alınan "Teknik ve/veya Fiziki Takip" kararlarının icrası sırasında "şüpheli" olanlara sunulan bir hizmet DEĞİLDİR! Bu tip durumlardan korunmak için asla talepte BULUNMAYINIZ!!!!