Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz

İçinde bulunduğumuz çağ "bilgi çağı" olarak adlandırılmaktadır. Ancak, bu aslında yanlış bir çevirinin ürünüdür. Çeviride hataya düşülen nokta "information" kelimesidir ve bu kelimenin Türkçe karşılğı tam anlamıyla "istihbarat"tır.

 

 

İstihbarat, en kısa tanımıyla, işlenmiş, amaca uygun hale getirilmiş, profesyonelce analiz edilerek sonsuz ihtimallerin en aza indirgenmiş hali olarak sunulan "bilgi"dir.

 

 

Ham olarak elde edilen bilgilerin, istihbarat olarak değerlendirilmesi, doğru değildir. İstihbarati bilgiyi değerli kılan, elde edilen bilginin, diğer verilerle işlenerek, profesyonelce analiz edilip değerli hale gelmesidir. Bu nedenledir ki, ülke güvenliği için kurulan istihbarat birimleri, "bilgi elde eden" personelden çok, "elde edilen bilgiyi profesyonelce analiz eden" personel barındırırlar. Çünkü istihabarat, ancak etkin ve profesyonel bir analiz ile ortaya çıkabilir. Elde edilen bilginin profesyonelce analiz edilmeden sunulması, ya ham bir bilgi olarak kalacaktır, ya da bir dedikodudan öte gidemeyecektir.

 

 

İşte hukuki istihbarat hizmeti ile, bireylerin veya kurumların/şirketlerin, kendileri için önemli bilgilere ulaşıp, profesyonelce analiz ederek, kişisel veya kurumsal korumayı sağlamak ve gelecek ile ilgili verileri oluşturma amacı taşımaktayız.

 

 

Hukuki hiçbir ihlale sebebiyet vermeden yapılan hukuki istihbarat hizmeti, bu yönüyle diğer klasikleşmiş ve suç ile içiçe olan "dedektiflik" hizmetlerinden farklı ve ayrıdır.